มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2563