ขั้นตอนวิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาหน้ากากผ้านาโนซิงค์และผ้ามัสลินที่ถูกต้อง เพื่อถนอมหน้ากากให้ยังคงประสิทธิภาพไปนานๆ