พระอุโบสถกลางน้ำ

ในวัดจะมีพระอุโบสถอยู่กลางน้ำรูปจตุรมุข มีความสง่างาม และที่สำคัญ ตั้งอยู่กลางน้ำ ในพื้นที่ 5 ไร่ เศษ มีพันธุ์ปลานานชนิด เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ

  View : 2442


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง