วัดท่าโขลง (แพให้อาหารปลา)

แพปลาวัดท่าโขลง

ที่ตั้ง 

หมู่ 3 ตำบลท่าระหัด  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมา

     ในตำนานกล่าวไว้ว่า  ตั้งแต่สมัยพระเทพราชา  ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์  มีหน้าที่เป็นเพียง     กระทุ่มช้าง  หาช้าง  ดูแลช้าง  ได้นำช้างมาผ่านท่าน้ำแห่งนี้  ซึ่งเป็นเวิ้งที่ตื้นและเหมาะแก่การสัญจรของช้าง  จนได้เป็นที่มาของวัดท่าโขลงในปัจจุบัน
     เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นรูปปั้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ตั้งแต่ช้างต้นและองค์บูรพา       มหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์  รวมทั้งบรรยากาศที่ร่มรื่น  และให้ทานอาหารปลาบริเวณหลังวัด  โดยมีแพปลาและสถานที่จัดจำหน่ายอาหารปลา  ตามกำลังศรัทธาของญาติโยมอีกด้ว

 

เวลาเปิดบริการ

08.00 - 17.00 น. 

  View : 1420


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง