คันทรีโฮเต็ล

 207 หมู่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร : 0 3550 2297-9 โทรสาร : 0 3550 2298
จำนวนที่พัก 46 ห้อง , ราคา 400 - 450 บาท

  View : 1940


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง