เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่างที่เปิดรับสมัคร


1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2. คนงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างทั่วไป)

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด
ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

 


 


 


 


 


 


 

 

  View : 3825


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง