โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วันที่ 15 มีนาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แก่บุคลากรเทศบาลตำบลท่าระหัด ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ จำนวน 154 คน ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

  View : 167


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


Untitled Document

 วันนี้ 81
 เมื่อวาน 155
 สัปดาห์นี้ 466
 สัปดาห์ก่อน 1,389
 เดือนนี้ 1,243
 เดือนก่อน 5,242
 จำนวนผู้เข้าชม 14,904
  Your IP : 18.208.126.130