ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดให้บริการงานทะเบียน เฉพาะการแจ้งเกิด-แจ้งตายในช่วงเทศกาลปีใหม่