เชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ทุกท่านทั้งในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรี เที่ยวชมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ในงานนี้ท่านจะได้รับทั้งความรู้ ความสุข ความอร่อย ดังนั้น ขอเชิญทุกท่าน ชิม ช้อป แชะ ตลอดงานทั้ง 8 วัน


เชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี .pdf


  View : 998


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง