ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชน (มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชน (มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 16.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร. 035 - 522128

  View : 402


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง