ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ