ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565


ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.pdf


  View : 348


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง