ขอประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ และวิธีดูแลในขณะที่ตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้