ขอเชิญร่วมงาน ลอยกระทง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี