ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ วัดชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี