ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเอสเซ็นท์ไลฟ์ สุพรรณบุรี