ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมและรับฟังการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) ทุกวัน ในช่วงเวลา 10.00-11.30 น.

       เทศบาลตำบลท่าระหัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับชมและฟังการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) ตามช่องทาง ดังนี้

       1. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Live Streaming จากแฟนเพจ LiveNBT2HD (https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/)

       2. รับฟังการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย , สถานีวิทยุ อสมท. และเครือข่าย

       โดยจะมีการแถลงในช่วง เวลา 10.00 - 11.30 น. ของทุกวัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

       จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และรับชม-รับฟัง ได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น 

  View : 1979


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง